西江月(二之二)邓肃宋代原文译文赏析古诗

  西江月(二之二)邓肃宋代原文译文赏析

  西江月(二之二)原文:

  风荐荷香翦翦,月行竹影徐徐。微闻环佩过庭除。恐是阳台行雨。玉笋轻笼乐句,流莺夜转诗余。酒酣风劲露凝珠。我欲骖鸾归去。

  西江月(二之二)拼音解读:

  fēng jiàn hé xiāng jiǎn jiǎn ,yuè háng zhú yǐng xú xú 。wēi wén huán pèi guò tíng chú 。kǒng shì yáng tái háng yǔ 。yù sǔn qīng lóng lè jù ,liú yīng yè zhuǎn shī yú 。jiǔ hān fēng jìn lù níng zhū 。wǒ yù cān luán guī qù 。风荐荷香翦翦,月行竹影徐徐。微闻环佩过庭除。恐是阳台行雨。玉笋轻笼乐句,流莺夜转诗余。酒酣风劲露凝珠。我欲骖鸾归去。

  ※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。